Skyggearbejde og skyggevejledning er et af de stærkeste psykologiske redskaber - det kan bruges overalt i dit liv!

Igennem skyggearbejde og skyggevejledning vil du eksempelvis:

 Flytte dig derhen i livet hvor du ønsker at være

 Slippe fortiden og leve et autentisk liv

 Slippe eller ændre vaner og afhængighed

 Opnå større selvindsigt og styrket selvværd

 Opnå mere selvkærlighed og næstekærlighed

 Slippe fri af fastlåste mønstre

 Slippe fri af dårlige relationer, bøvlede kærlighedsforhold mm.

 Styrke din kærlighedsrelation og parforholdet

 Styrke samarbejde og relationer til familien, kolleger veninder, venner mm

 Lære at mærke dig selv og sætte drømme og mål fri i helt nye handlinger, til noget du måske kun har drømt om men aldrig troet var muligt for dig

 Lære at leve efter dine værdier, med din unikke vær-dig-hed og dine drømme i fokus.

”If you spot it- you got it” Jung

Via skyggevejledning vil du erfare at de sider du ser i andre og som påvirker dig, hvad enten du opfatter dem som positive eller negative, alle er sider du har i dig selv – andre er blot et spejl af dig selv. Du vil opdage at det du beundrer eller foragter hos andre, alt sammen er uintegrerede skyggesider hos dig selv- karaktertræk du med fordele kan hente hjem i dig selv.

Igennem arbejdet med dine skygger og igennem skyggevejledning får du indsigter og redskaber til at lære at acceptere og integrere alle sider af dig selv, både dem du anser for dårlige, som dem du anser for gode.

Ved at arbejde med skyggesider vil du lære at der ikke er nogen egenskaber eller karaktertræk som er hverken eller.. men at der er styrke at hente i alle sider og måder at være på.

Skyggevejledning hjælper dig til at blive opmærksom, opnå indsigt og viden om dine skyggesider. Du vil opdage skyggesidernes indflydelse for dig i dit liv. Når du bliver opmærksom og vågen omkring disse sider af dig selv kan du konstruktivt arbejde med skyggesiderne og lære at anerkende og acceptere alt det du har gemt væk, fornægtet og undertrykt. I skyggevejledning arbejdes med integration af dine skyggesider. Igennem integration, vil du opnå at få din frihed og autenticitet til at leve, være og handle kraftfuldt ansvarligt som den du er, med indre ro, styrke og balance i livet.

Skyggen - et psykologisk begreb

Skyggen er et psykologisk begreb skabt af den schweiziske terapeut og psykiater Carl Gustav Jung (1875-1965). Siden har flere bygget videre på begrebet og teorien. En af de mest kendte de senere årtier er den nu afdøde amerikaner Debbie Ford (1955-2013) som har udbredt kendskabet til skygger og skyggearbejdet. I Danmark er det blandt andet Pernille Melsted og Mette Holm der de senere år har været med til at gøre skyggearbejdet tilgængeligt.

Carl Gustav Jung interesserede sig for menneskets underbevidsthed og kaldte underbevidstheden for skyggen – det der står i skyggen af bevidstheden, det ubevidste.

”Skyggen” referer til de sider af vores personlighed som vi gemmer væk, fornægter, undertrykker eller skammer os over, ikke vil være ved eller de sider som vi tager afstand fra hos andre.

Skyggen er de egenskaber/karaktertræk, tanker og handlinger, vi ikke vil være eller ønsker at stå ved, vi har, som er fortrængt eller gemt væk i det ubevidste. Skyggen er med andre ord et billede på hvordan vi mennesker begrænser og udvikler vores personligheder og hinanden. Lidt populært sagt er skyggen en skraldespand for de egenskaber/personlighedstræk, vi ikke vil (bevidst eller ubevidst) eller kan tage ejerskab for.

Skyggen rummer det vi skjuler, fornægter, skammer os over, nedvurderer og undertrykker - også drømme og længsler, vi aldrig har forløst!

Jung opdagede at der ligger uendeligt meget potentiale gemt i skyggen.

Både lyset og mørket findes i skyggen af vores bevidsthed, derfor er der i skyggen potentiale - til både at ødelægge og skabe.

 

Formål ved at arbejde med skyggerne

Formålet med skyggearbejdet er at gøre det ubevidste bevidst- bevidsthed til at leve et liv som hele mennesker.

Skyggearbejdet handler om at dykke ned i det fortrængte, undertrykte og at sætte lys på skyggerne. Det handler om at gøre det ubevidste bevidst. Det handler om at finde frem til sin essens af egenskaber, så det bliver muligt at leve livet autentisk, frit med de karaktertræk og egenskaber vi er født med.

Skyggearbejdet handler om at sætte os selv fri i udfoldelse af potentiale, om en frihed til at være dem vi hver især er - og ikke en skabelse eller kopi skabt af påvirkning fra vores forældre, samfundet og omstændighederne, som har påvirket og påvirker os til at være på bestemte måder.

Skyggearbejde handler om at lære at acceptere og elske os selv 100 %, på godt og på ondt, som dem vi er, med alle vores karaktertræk - som det hele menneske vi er født, med adgang til alle egenskaber og følelser. Derved opnås samtidig en dybere accept og forståelse for andre med deres egenskaber/ karaktertræk. Skyggearbejdet giver derfor både adgang til en større selvkærlighed og styrket selvværd, og samtidig en større accept og rummelighed overfor andre som trigger nogle følelser hos os, både de gode og mindre flatterende karaktertræk.

Skyggearbejde og skyggevejledningen er dybt personligt arbejde som rydder op i din fortid, frigiver energi til din nutid og giver dig en dyb følelse af at du er god nok præcis som den du er - uden hverken at skrue op eller ned for at være mere eller mindre af noget som helst.

Skyggearbejdet gør op med tanken om at du skal være den bedste udgave af dig selv! I skyggearbejde handler det ikke om at være ”perfekt” men om at være hel!

”Hellere hel end god” Jung

 

Skyggearbejde hjælper dig til at holde af alt det du er og har gjort i dit liv – skyggearbejdet handler om at udvikle dig bevidst - ud fra dette sted.

Skyggearbejde handler om at lære dig at værdsætte og elske dig selv – præcis som du er født ind i dette liv – med alle de sider du indeholder. Det handler om at lære at bruge dine medfødte egenskaber hensigtsmæssigt til at leve et liv der er i overensstemmelse med din sjæl, din essens, din inderste kerne, din vær-dig-hed.

 

Vi er alle født med et behov for at høre til. Det er derfor afgørende for os at navigere i livet mod kærlighed og væk fra afvisning. Skygger opstår når mennesker som har stor indflydelse på os, har en kraftig, for os, betydningsfuld holdning til hvordan vi skal være og er.

Skygger er skabt som en forsvarsmekanisme, som et værn mod følelser af skyld og skam over bestemte egenskaber og karaktertræk som vi har lært ikke er elskelige. Det vil sige de egenskaber eller karaktertræk som vi har erfaret ikke er gode at have, enten ved at vi er blevet skammet og skældt ud for at være på bestemte måder, eller ved, at vi har iagttaget at en måde er mere elskelig end en anden måde, at være på.

Det er de uopdagede og ikke accepterede skygger, der laver rod i vores liv som voksne. Sammen med tillærte, umiddelbart elskelige, facader og lag af illusioner skaber det en distance til os selv der forplumrer vores evne til at leve autentisk og til at opdage vores unikke værd.