DU ER DIN/E EGEN-SKABER

LEVER DU LIVET I BEVIDST VÆR-DIG-HED I VÆR(D) VEJ OG VILJE  SOM DIT LIVS BUDs-SKABER?

Vær(d) dig

"Din vær-dig-hed styrer din retning. Kend dit vær(d) - naviger i værdighed”.

Værdighed

Du skal have mulighed for at forblive den du er - det er værdighed